סוגים של כישופים

סוגים של כישופים
ישנם סוגי כשפים רבים: כשפים שנעשים באוכל, כשפים שנעשים במילה או טקס, כשפים שנעשים בקבורה והם נחשבים לכשפים הטמאים ביותר ויש קושי רב להסיר אותם, כשפים הנעשים בשתייה, כשפים הנעשים בעזרת השבעת שדים ומלאכי חבלה ועוד ועוד סוגי כישוף של עמים ועדות שונים.
לכל הכשפים מכנה משותף אחד והוא לשלוט באחר ולשלול את חירותו, דבר הנוגד את דרכי התורה שהרי נתן לנו הקדוש ברוך הוא את החרות ואל לו לאחר לשלול אותה מאיתנו. 
כל העוסק בכשפים מביא על עצמו ועל 7 הדורות הבאים אחריו מחלות, צרות, חוסר מזל וחסימה בכל מעשה ודרך, מעשה כשפים נחשב לטומאה ואוי לו ליהודי אשר יעסוק בטומאה.
לכישוף תכונה ייחודית והיא לשמור על עצמו, משמע: אין המכושף יודע שיש עליו כישוף ויעשה כל דבר כדי למנוע מהאחרים להסיר ממנו את הכישוף, תמיד ייטען שכולם מדברים שטויות ואין כזה דבר וזאת למרות שלא יהיה לו הסבר לדברים משונים ומוזרים שהוא עושה. 
המכושף לרוב לא ישתף פעולה להסרת הכישוף, רק לאחר שיוסר הכישוף  יבין המכושף שאכן נשללה ממנו חרותו.
 
דוגמאות למעשה כישוף:
כישוף באוכל: כישוף זה נעשה על ידי כך שמכניסים לאוכל של מי שמעוניינים לכשף אותו, חומרים שונים אשר עברו טקס מסוים או שנטבלו בחומרים שיגרמו לאדם המכושף לשנות את מעשיו או מחשבותיו כלפי מישהו או כלפי עצמו.
כישוף בקבורה. כישופים בקבורה נחשבים לכישופים הקשים ביותר לביצוע,אך גם הקשים ביותר להסרה מהמכושף, הכישופים מבוצעים בדרך כלל בעזרת חפץ או תמונה של המיועד לכישוף, בסוג כישוף זה ניתן לעשות למכושף כמעט כל דבר,ואף לגרום למוות. רוב הפעולות בכישוף זה נעשות בבית קברות, כאשר בסוף הפעולה יקבר החומר או כל שנעשה בקבר רענן או ישן,הכל על פי הכישוף, בסוג כישוף זה ניתן לסגור את מזלו של המכושף, להרחיק ממנו חברים ובני משפחה, לחסום את הזוגיות וכל קשר עם בני או בנות זוג, לגרום למחלה קשה ואף למוות. לעוסקים בכישוף זה ללא ידע,או הנחיות מדויקות, עלול להיגרם נזק שלא ניתן יהיה להסיר אותו.
 
דוגמאות לסוגים שונים של כישוף ובדיקה עצמית לזיהוי כישוף באחד מהמאמרים הבאים.
 הכותב, הקבליסט יצחק מזרחי, מייסד המרכז לקבלה מעשית, חרדי לשעבר, יועץ אישי ועסקי, חוקר מיתוסים ואמונות טפלות ביהדות אשר ממצאיו מוצגים במוזיאון המקרא בירושלים.