כסף מעוור עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים

כסף מעוור עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים
 
מאז ומתמיד ידעה התורה שהכסף הוא מקור יצר הרע, ולכן נאמר כסף מעוור עיני חכמים ומסלף דברי צדיקים.
משמע גם חכמים וצדיקים גדולים אינם עומדים בפיתוי וחוטאים בשוחד כסף, כי הכסף מעוור את הצדק מעיניהם ומסלף דבריהם מן האמת.
לצערנו יש לנו דוגמא מאוד ברורה מ"רב גדול" שמסובך בעינייני כספים של נתינה וקבלה, שהרי על זה בדיוק מדובר מסלף דברי צדיקים ומעוור עיניהם עד כדי הלשנה כדי להציל עורם (למלשינים ולמינים לא תהיה תקווה)
דוגמא נוספת וברורה היא קבלת תשלום עבור מצוות דבר שהאדם אמור לעשות מהלב כי הרי זו מצווה, לצערנו דוגמאות רבות סובבות אותנו כמו החזנים ביום כיפור אשר דורשים תשלום והרי הם חוטאים כי הרי זו עבודה, אך בצע כסף 
מעוור עיניהם ומרחיקם מן המצווה, והרי הם מחטיאים את כלל המתפללים איתם ביום קדוש זה. 
ה"מכירות הפומביות" שנעשות בשבת, פתיחת היכל, רימונים, עליה לתורה ועוד, ברגע שהאדם קנה את המצווה הרי היא איננה מצווה, וזה הופך את מכירת המצוות בבתי הכנסת לעשירים בלבד 
האם לעניים אין זכות לקיים מצווה?
האם אלוהים הוא לעשירים בלבד? 
כמה מצוות אתם מכירים שנעשות בחינם בימינו על-ידי רבנים? לדוגמא: בריתות, חתונות, הלוויות, ייעוצים, אלה בעבר נעשו כמצוה ללא עלות.הכותב, הקבליסט יצחק מזרחי, מייסד המרכז לקבלה מעשית, חרדי לשעבר, יועץ אישי ועסקי, חוקר מיתוסים ואמונות טפלות ביהדות אשר ממצאיו מוצגים במוזיאון המקרא בירושלים.